Thông báo kế hoạch thăng hạng CDNN viên chức năm 2021 đối với giáo viên THPT, giáo viên THCS hạng III lên hạng II ; viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nội dung chi tiết của thông báo