Báo cáo thống kê EMIS đầu năm học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện việc thống kê hàng năm trên phần mềm EMIS, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện thống kê EMIS kỳ đầu năm – năm học 2014-2015.

Thời gian báo cáo :

Đối với đơn vị trực thuộc Sở : Trước ngày 30/9/2014

Đối với Phòng GD&ĐT các huyện/TP: Trước ngày 5/10/2014

Nội dung báo cáo, hình thức báo cáo xem văn bản kèm theo.