Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp

 • Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục năm 2018 tại trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

  Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục năm 2018 tại trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 30/3/2018, Sở GDĐT Kon Tum ban hành Công văn số 345/SGDĐT-GDTXCN về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ quản lý giáo dục năm 2018 tại trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum. Theo đó, Sở GDĐT Kon Tum thống nhất cho trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng [...]

 • Hướng dẫn hồ sơ đăng ký dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

  Hướng dẫn hồ sơ đăng ký dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 24/3/2017, Sở GDĐT ban hành Công văn số 354/SGDĐT-KTQLCLGDCNTT về việc hướng dẫn hồ sơ thi THPT quốc gia năm 2017, trong đó quy định rõ thời gian đăng ký dự thi, thành phần hồ sơ đối với các loại đối tượng đăng ký dự thi, nơi đăng ký dự thi và trách nhiệm của các đơn vị được [...]

 • Bộ GDĐT ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

  Bộ GDĐT ban hành hướng dẫn Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Bộ GD&ĐT vừa có Công văn gửi tới các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng về nội dung hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017.  Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) [...]

 • Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục thường xuyên

  Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục thường xuyên

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 08/9/2016, Sở GDĐT Kon Tum đã ban hành Công văn số1090/SGDĐT-GDTXCN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với GDTX, trong đó đã chỉ ra nhiệm vụ chung cho ngành học trong năm hoc 2016 – 2017 như sau: Tiếp tục triển khai Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành [...]

 • Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

  Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đổi với GDTX

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 984/SGDĐT- GDTXCN ngày 07/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 đối với GDTX, cụ thể như sau: 1. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học [...]

 • Quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

  Quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 29/10/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5624/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn quy đổi các chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh thực hành trình độ A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 (gọi tắt là Quyết định số 177) và Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 về việc [...]

 • Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

  Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 1246/BGDĐT-GDTX ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3. Đe việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trở thành sự kiện thông tin truyền thông có ý nghĩa đặc biệt, phủi huy được giá trị, ý nghĩa tích [...]

 • Lựa chọn chuyên đề, đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm 2016

  Lựa chọn chuyên đề, đề xuất nội dung bồi dưỡng thường xuyên năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Để có cơ sở xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX năm 2016 đáp ứng được ỵêu cầu, nhiệm vụ năm học 2016- 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo trưng cầu ý kiến về việc chọn và đề xuât nội dung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cụ thế [...]

 • Thông báo đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016

  Thông báo đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ thông báo về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia năm 2016 ngày 18/01/2016 của Văn phòng Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum thông báo về việc đăng ký dự tuyển Chương trình Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam năm 2016, với các nội [...]

 • Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2015

  Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  1. Hồ sơ ĐKXT bao gồm: – Phiếu đăng ký xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển, được đăng ký 4 ngành của một trường cho mỗi đợt xét tuyển, các nguyện vọng được xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Mỗi nguyện vọng cần chỉ rõ ngành đăng ký xét tuyển và tổ hợp môn [...]

 • Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

  Hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 2012/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 25/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện công tác bồi dường thường [...]

 • Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển

  Thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Ọuvểt định sổ 1281/QB-UBND ngày 11 thána 12 năm 2014 của ủy ban Nhàn dân lỉnh Kon Tum vè việc cứ học sinh di học đại học theo chế độ cử tuyển, Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung thông báo kế hoạch triệu tập học sinh cử tuyển như sau:   1.Về số [...]

Trang 1 / 212