Giới thiệu một số địa chỉ website giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mời giáo viên, phụ huynh và các nhà quản lý giáo dục tham khảo một số địa chỉ website về giáo dục nhằm giáo viên có thể chủ động đổi mới cách dạy, cách học sinh động trong công cuộc đổi mới căn bản toàn diện
Hãy thường xuyên đọc tại  http://edu.net.vn/media/

Trong đó mới có:

 1. Nguồn học liệueducation.comcho mọi môn học, trong đó có toán
  http://edu.net.vn/media/p/457381.aspx
 2. Dạy toán tương tác, hình ảnh sinh động với
  http://edu.net.vn/media/p/457382.aspx
 3. Cách tạo sách giáo khoa điện tử
 4. Phòng dạy học và họp trực tuyến miễn phí cho các sở, các phòng và các trường
  http://edu.net.vn/media/122/default.aspx
 5. Kết quả thi đại học 2014 chi tiết đến tận các trường THPT