Một số biện pháp kỹ thuật để hạn chế rủi ro an toàn thông tin khi sử dụng hệ điều hành windows xp sau thời điểm Microsoft ngừng hỗ trợ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hệ điều hành Windows XP (Windows XP) của hãng Microsoft được ra mắt vào ngày 25/10/2001 là một dòng hệ điều hành (HĐH) dành cho các máy tính cá nhân, hỗ trợ bộ vi xử lý 32 bít và 64 bít. Đây được coi là hệ điều hành được sử dụng rất phổ biến của hãng Microsoft và cũng là thế hệ hệ điều hành kế tục của cả các phiên bản hệ điều hành Windows 2000 Professional và Windows Me. Windows XP bản 32 bít được cung cấp kèm theo gói cập nhật mới nhất là Service Pack 3(SP3) và Windows XP bản 64 bít được cung cấp kèm theo gói cập nhật mới nhất là Service Pack 2 (SP2), các gói cập nhật này cung cấp nhiều tính năng bảo mật bổ sung so với phiên bản Windows XP ban đầu.

Hãng Microsoft đã công bố chính thức sẽ ngừng hỗ trợ Windows XP vào ngày 8/4/2014. Sau thời điểm này, các máy tính đang cài đặt Windows XP vẫn có thể tiếp tục sử dụng, cập nhật bản vá đã có. Tuy nhiên hãng Microsoft sẽ ngừng các dịch vụ sau:
– Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng,
– Dịch vụ tự động cập nhật (bao gồm các bản vá an toàn thông tin) cho Windows XP,
– Dừng cung cấp phần mềm bảo vệ an toàn thông tin Microsoft Security Essential dành cho Windows XP (các máy tính đã cài phần mềm này sẽ có thể tiếp tục sử dụng và cập nhật dữ liệu từ Microsoft thêm một thời gian nữa).
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.