NỘP HỌC LIỆU SỐ NĂM HỌC 2022 -2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

1. HƯỚNG DẪN NỘP HỌC LIỆU SỐ 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản office 365 của đơn vị

Bước 2. Mở một tab mới và truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: kontum.edu.vn

Bước 3. Chọn menu theo thứ tự như sau: Quản lý trực tuyến -> Nộp học liệu số GDTrH

2. DÀNH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

2. THPT Kon Tum

3. THCS-THPT Liên Việt Kon Tum

4. THPT Trường Chinh

5. THPT Duy Tân

6. THPT Lương Thế Vinh

7. THPT Ngô Mây

8. THPT Nguyễn Du

9. THPT Lê Lợi

10. THPT Nguyễn Trãi

11. THPT Nguyễn Văn Cừ

12. THPT Phan Bội Châu

13. THPT Phan Chu Trinh

14. THPT Quang Trung

15. THPT Chu Văn An
16. THPT Trần Quốc Tuấn
17. PT DTNT Đăk Hà
18. PT DTNT Đăk Tô
19. PT DTNT Kon Rẫy
20. PT DTNT Sa Thầy
21. PT DTNT Tỉnh
22. PT DTNT Tỉnh tại IaH’drai
23. PT DTNT Kon Plong
24. PT DTNT Tu Mơ Rông
26. PT DTNT Đăk Glei
27. THCS Lý Tự Trọng

3. PHÒNG GDĐT CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Phòng GDĐT Đăk Hà
2. Phòng GDĐT Đăk Tô
3. Phòng GDĐT Ngọc Hồi
4.Phòng GDĐT Đăk Glei
5. Phòng GDĐT Kon Plong
6. Phòng GDĐT Kon Rẫy
7. Phòng GDĐT Sa Thầy
8. Phòng GDĐT Tu Mơ Rông
9. Phòng GDĐT IaH’drai
10. Phòng GDĐT TP Kon Tum