Phòng Tổ chức- Cán bộ

Tầng 7- Tòa Nhà A, Trung tâm Hành chính, Tổ 8, phường Thống Nhất- Thành phố Kon Tum

Email: phongtccb.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.3863216, 060.864227, Fax:060.3862310

Đ/C: Huỳnh Thời – Trưởng phòng

Đ/C: Hà Tiến Dũng – Phó trưởng phòng

Đ/C: Trương Quang Hà – Phó trưởng phòng

Huỳnh Thời
 • Huỳnh Thời
 • Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Trưởng phòng TCCB
 • 0603917529; DĐ: 0905156107
Hà Tiến Dũng
 • Hà Tiến Dũng
 • Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Phó trưởng phòng
 • 0603864227; DĐ: 0985925126
Trương Quang Hà
 • Trương Quang Hà
 • Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Phó trưởng phòng
 • 0603864227; DĐ: 0935200232
Hà Thị Hạnh
 • Hà Thị Hạnh
 • Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Chuyên viên
 • 0603916927; DĐ: 0976732673
Trần Thị Tố Trâm
 • Trần Thị Tố Trâm
 • Phòng Tổ Chức Cán Bộ
 • Chuyên viên
 • 0987278077