Thanh tra sở

Tầng 7- Tòa Nhà A, Trung tâm Hành chính, Tổ 8, phường Thống Nhất- thành phố Kon Tum

Email: thanhtra.sokontum@moet.edu.vn

Điện thoại: 060.3917529, 060.3916903, Fax:060.3862310

Đ/C: Lê Xuân Thạnh- Chánh thanh tra

Đ/C: Nguyễn Thế Minh – Phó chánh thanh tra

Lê Xuân Thạnh
 • Lê Xuân Thạnh
 • Thanh tra Sở
 • Chánh Thanh tra
 • 0603863216; DĐ: 0905117725
Nguyễn Thế Minh
 • Nguyễn Thế Minh
 • Thanh tra Sở
 • Phó chánh Thanh tra
 • 0603916903; DĐ: 0905367611
Bùi Vũ Phong
 • Bùi Vũ Phong
 • Thanh tra Sở
 • Chuyên viên
 • 0603862619; DĐ: 0988987868