Sử dụng hệ thống EMIS trực tuyến

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với sự hỗ trợ Tổng công ty Viettel, Bộ GD&ĐT thống nhất sử dụng phần mềm thống kê EMIS trực tuyến. Các Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT trên toàn quốc tham gia tập huấn và thực hiện đưa số liệu trong năm học 2014-2015.

                  Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT huyện/TP cử người tham dự tập huấn sử dụng phần mềm EMIS trực tuyến, cụ thể như sau:

–    Thành phần tham dự: Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thành phố cử 02 cán bộ gồm 01 lãnh đạo Phòng và 01 phụ trách công tác thống kê của Phòng.

–    Thời gian: chiều ngày 01/10/2014 khai mạc lúc 13h30.

–    Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, Chi nhánh Viettel tại Kon Tum, số 202 đường Lê Hồng Phong, TP Kon Tum.