Sử dụng nguồn tài nguyên giáo dục của Bộ GD&ĐT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu website tài nguyên của Bộ GD&ĐT, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên khai thác áp dụng vào công việc, đồng thời có thể đóng góp để xây dựng nguồn tài nguyên ngày càng phong phú hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên khai thác website tài nguyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://edu.net.vn/media/ để phục vụ việc dạy học và nghiên cứu, cụ thể như sau:

  1. Khai thác nguồn tư liệu dạy học đối với các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý…. Trong đó, chú ý khai thác các tư liệu từ các website giáo dục nước ngoài phù hợp, có ích để dạy học (các mục: Toán, Vật lý…, tài liệu ôn thi TN, tuyển sinh; Đề thi, đáp án …).
  2. Khai thác tư liệu về  công nghệ, tiện ích, phần mềm giúp việc nghiên cứu (các mục Công nghệ audio; công nghệ video; công nghệ- công cụ tiện ích; phần mềm quản lý, thời khóa biểu; họp qua mạng; mã nguồn mở, giáo trình điện tử e-book …)
  3. Tham khảo về đánh giá kết quả thi đại học 2014 (so sánh giữa các trường THPT).
  4. Tham khảo thông tin về giáo dục (mục Tin tức chung về giáo dục, Văn hóa, Giáo dục đại học….)