Bộ GD&ĐT tập huấn phần mềm PMIS qua mạng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch tập huấn phần mềm PMIS qua mạng cho các sở giáo dục và đào tạo, các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2014.

  1. Mục đích

Hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên (gọi tắt là cơ sở giáo dục) nắm bắt được cách quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý nhân sự – PMIS.

    2. Yêu cầu

Cơ sở giáo dục nắm bắt được:

–   Quy trình cài đặt; nâng cấp phần mềm PMIS; triển khai cập nhật, khai thác thông tin qua mạng internet tại Sở/Phòng;

–     Các chức năng của hệ thống phần mềm và cách cập nhật danh mục phù hợp với những quy định mới (thêm trường, sát nhập trường, tách trường, thay đổi về mốc lương cơ bản, tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…);

–     Các bước cập nhật, bổ sung thông tin về đội ngũ viên chức, công chức và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

–     Cách kiểm tra độ chính xác việc cập nhật thông tin;

–     Cách bảo mật, an toàn dữ liệu;

–     Hình thức, thời gian báo cáo và gửi cơ sở dữ liệu từ trường đến phòng, sở, Bộ.

            3.Thời gian (dự kiến): Từ 26-30/11/2014

  1.        Hình thức tập huấn: E-Leaning.
  2.            Thành phần dự tập huấn

5.1.Lãnh đạo sở, phòng: Mỗi sở giáo dục và đào tạo; phòng giáo dục và đào tạo cử 01 đại biểu phụ trách triển khai phần mềm PMIS.

5.2. Cán bộ chuyên trách: sở giáo dục và đào tạo; phòng giáo dục và đào tạo cử 01 cán bộ phụ trách quản lý, triển khai sử dụng và khai thác phần mềm PMIS.

  1. 6.Nội dung

–     Hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên cài đặt và nâng cấp phần mền PMIS; cập nhật và khai thác thông tin qua mạng Internet;

–     Giới thiệu các chức năng xử lý nghiệp vụ trong PMIS, các loại báo cáo,

–     Hướng dẫn hình thức, thời gian báo cáo và gửi cơ sở dữ liệu từ trường đến phòng, sở và Bộ.

–     Giải đáp các vướng mắc trong quá trình sử dụng và khai thác phần mềm

PMIS.

–  Tài liệu được đăng tải trên Website của Bộ Giáo dục và đào tạo tại địa chỉ: http://taphuan.moet.edu.vn.

–     Báo cáo viên là chuyên gia phát triển, triển khai phần mềm PMIS; cán bộ công chức của các Vụ, Cục liên quan và chuyên viên quản lý sử dụng, khai thác của một số sở giáo dục và đào tạo.

 

Từ ngày 26 – 30/11/2014 tập huấn trao đổi thông tin trực tuyến, trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc qua diễn đàn (forum) trên cổng thông tin điện tử.

7Tổ chức thực hiện

7.1. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục:

–     Xây dựng kế hoạch cụ thể, chương trình hội nghị tập huấn;

–     Dự thảo thành lập các ban (ban tổ chức, ban biên soạn tài liệu, ban thẩm định tài liệu) trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

–     Tổ chức xây dựng tài liệu tập huấn; phối hợp với Cục CNTT, Văn phòng Bộ đăng tải tài liệu lên mạng;

–     Chủ trì buổi trao đổi thông tin, trả lời các câu hỏi và giải đáp thắc mắc;

7.2. Văn phòng Bộ

–    Hỗ trợ công tác tổ chức Hội nghị tập huấn;

–    Triệu tập đại biểu tham dự tập huấn;

–    Phối hợp hướng dẫn thủ tục hành chính.

7.3. Cục Công nghệ Thông tin

–    Xây dựng đường upload, download tài liệu;

–    Mở diễn đàn hỏi đáp về nội dung của tập huấn; Tiếp nhận thông tin, câu hỏi từ các đơn vị chuyển cho Ban tổ chức;

     7.4. Các Sở Giáo dục và Đào tạo

–    Cử đại biểu tham dự tập huấn đúng thành phần, đủ số lượng theo quy định.

–    Sở/phòng giáo dục và đào tạo tải tài liệu để tập huấn và đưa tài liệu đã download lên máy chủ của sở/phòng; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tải tài liệu từ máy chủ của sở/phòng về tập huấn (các cơ sở giáo dục địa phương không tải trực tiếp tài liệu trên máy chủ của Bộ để tránh hiện tượng nghẽn đường truyền).

–    Lập danh sách các đại biểu tham dự (mẫu 01 đính kèm) và báo cáo kết quả chỉ đạo, quản lý, triển khai phầm mềm về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22/11/2014.