Bổ sung chính sách chương trình Internet cáp quang trường học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 428/KTM-CĐBR ngày 14/4/2015 của Chi nhánh Viettel Kon Tum về việc bổ sung chính sách chương trình Internet cáp quang trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị trực thuộc về chính sách này như sau:

  1. Về chủ trương:

Viettel sẽ tài trợ toàn bộ cho ngành GD&ĐT, không thu phí với hạng mục cung cấp Internet cho trường học trên phạm vi toàn ngành.

  1. Nội dung triển khai FTTH Edu

Tài trợ phí lắp đặt, tài trợ thuê bao trọn gói sử dụng hàng tháng, tài trợ thiết bị đầu cuối

  1. Một số điều kiện với bổ sung thuê bao FTTH Edu

– Các đơn vị giáo dục  mầm non, tiểu học, THCS: tối đa không quá 2 đường truyền tăng thêm.

– Các đơn vị giáo dục THPT, PT DTNT, các trung tâm GDTX, CĐSP tối đa không quá 3 đường truyền tăng thêm.

– Đối với các đơn vị giáo dục có nhu cầu lắp đặt, triển khai thuê bao FTTH Edu thứ 2 trở đi, một số yêu cầu

+ Đối với đơn vị giáo dục có phân hiệu, cơ sở tại 2 địa điểm khác nhau.

+ Đơn vị giáo dục có khu vực hiệu bộ và khu giảng đường có khoảng cách lớn, không đảm bảo chất lượng mạng khi kết nối qua mạng LAN, wifi

+ Đơn vị giáo dục có từ 2 phòng máy tính trở lên.

+ Đơn vị giáo dục có các phân khu tổ bộ môn riêng, không nằm trong khu hiệu bộ.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.