Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 9201/BGDĐT- GDTrH ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc không; sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy học tin học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính lí các cuốn sách Tin học cấp THCS theo hướng bỏ các bài liên quan đến phần mềm Earth Explorer và Sun Times trong lần tái bản năm 2014. Theo đó, phân phối thời lượng một số bài được điều chỉnh lại cho phù hợp. Ngoài ra, một số chỉnh sửa nhỏ cũng được thực hiện dề các cuốn sách có chất lượng tốt hơn. Cụ thể các chinh sửa được liệt kê dưới đây:

 1.       Cuốn Tin học dành cho THCS, quyển 1 (SHS, SGV)

Chinh sửa nhỏ: Chi sửa đổi chi tiết câu chữ và thay thế, cập nhật một sổ hình ánh mới. Không ảnh hưởng đến số tiết và phân phối chương trình.

2.       Cuốn Tin học dành cho THCS, quyển 2 (SHS, SGV)

Bò bài “Học địa lí thế giới với Earth Explorer”.

Điều chỉnh thời lượng:

–          Bài thực hành 10: từ 4 tiết thành 6 tiết.

–          Bài tập và ôn tập: từ 6 tiết thành 8 tiết.

3.       Cuốn Tin học dành cho THCS, quyển 3 (SHS, SGV)

Bỏ bài “Tìm hiểu thời ejan với phần mềm Sun Times”.

Điều chỉnh thời lượng’.

–          Bài 7: từ 2 tiết thành 3 tiết.

–          Bài thực hành 5: từ 2 tiết thành 3 tiết.

–          Bài 9: từ 2 tiết thành 3 tiết.

–          Bài thực hành 7: từ 2 tiết thành 3 tiết.

4.       Cuốn Tin học dành cho THCS, quyển 4 (SHS, SGV)

Bỏ bài 5 “Tạo trang web bàng phần mềm Kompozer” và bài Thực hành 4 “Tạo trang web đơn giản”. Lí do: giảm tải, các tác giả nhận thấy nội dung này hơi khó đối với học sinh đại trà và không còn phù hợp vì hiện có nhiều cách tạo trang web dễ hơn.

Điều chỉnh thời lượng’.

Bài thực hành 8: từ 2 tiết thành 3 tiết.

–          Bài thực hành 9: từ 4 tiết thành 5 tiết.

–          Bài 13: từ 2 tiết thành 4 tiết.

Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trân trọng thông tin nội dung trên để các sở giáo dục và đào tạo biết và chỉ đạo công tác dạy học môn Tin học cấp THCS.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.