Tài liệu hướng dẫn giáo viên

Tài liệu hướng dẫn giáo viên

Lượt xem:

TT Tài liệu hướng dẫn giáo viên Lớp 1 Tài liệu hướng dẫn giáo viên lớp 1 1 2 Tài liệu hướng dẫn giáo viên lớp 2 2 3 Tài liệu hướng dẫn giáo viên lớp 3 3 4 Tài liệu hướng dẫn giáo viên lớp 4 4 [...]
Tài liệu Giáo dục địa phương lơp 3

Tài liệu Giáo dục địa phương lơp 3

Lượt xem:

TT Danh mục tài liệu Ghi chú 1 Bìa tài liệu giáo dục địa phương lớp 3 2 Nội dung tài liệu địa phương  lớp 3 [...]
Tài liệu Giáo dục địa phương lơp 2

Tài liệu Giáo dục địa phương lơp 2

Lượt xem:

TT Danh mục tài liệu Ghi chú 1 Bìa tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 2 Nội dung tài liệu địa phương lớp 2 [...]
Tài liệu Giáo dục địa phương lơp 1

Tài liệu Giáo dục địa phương lơp 1

Lượt xem:

TT Danh mục tài liệu Ghi chú 1 Bìa tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 2 Nội dung tài liệu địa phương lớp 1 [...]
Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 4

Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 4

Lượt xem:

Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 4 TT Bài học Lớp 1 Bìa tài liệu  4 2 Tài liệu giáo dục địa phương lớp 4  4   Môn Lịch sử và Địa lý lớp 4 ( Mạch nội dung “Địa phương em”) TT Bài học Lớp 1 Chủ đề 1. Thiên nhiên và con người tỉnh Kon Tum  4 2 Chủ đề 2. Lịch sử và văn hóa [...]
Kho học liệu số – Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Kho học liệu số – Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI              LỚP : 3 TT Tuần Bài học Khối  lớp Giáo viên Đơn vị công tác  Huyện/ thành phố 1 1 Nên thở như thế nào ? – tuần 1 3 Nguyễn Thị Anh Trường TH-THCS Đăk Xú Ngọc Hồi 2 1 Hoạt động thở và cơ quan [...]
Kho học liệu số – Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Kho học liệu số – Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI              LỚP : 2 TT Tuần Bài học Khối lớp Giáo viên Đơn vị công tác Huyện/ thành phố 1 1 Bài 1. Các thế hệ trong gia đình (tiết 1) – Tuần 1 2 Y Hải Yến Trường TH Đắk Dục Ngọc Hồi 2 1 Tự nhiên [...]
Kho học liệu số – Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Kho học liệu số – Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI              LỚP : 1 TT Tuần Bài học Khối  lớp Giáo viên Đơn vị công tác  Huyện/ thành phố 1 1 Bài 9: Ôn tập chủ đề trường học (Tuần 1) 1 Mai Thị Thu Trường TH – THCS Nguyễn Tất Thành Ia H’Drai 2 1 Gia đình [...]
Kho học liệu số – Môn Tự nhiên và Xã hội

Kho học liệu số – Môn Tự nhiên và Xã hội

Lượt xem:

[...]
Kho học liệu số – Tiếng việt lớp 3

Kho học liệu số – Tiếng việt lớp 3

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: TIẾNG VIỆT             LỚP : 3 TT Tuần Tên sản phẩm Khối lớp Tác giả/nhóm tác giả Đơn vị công tác Huyện/ thành phố 1 1 Luyện từ và câu: Ôn từ chỉ sự vật. So sánh 3 Phạm Huy Cát Trường TH Kim Đồng Ngọc Hồi 2 1 TĐ-KC : Cậu bé thông [...]
Kho học liệu số – Tiếng việt lớp 5

Kho học liệu số – Tiếng việt lớp 5

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: TIẾNG VIỆT             LỚP : 5 TT Tuần  Bài học Khối lớp Giáo viên Đơn vị công tác Huyện/ thành phố 1 1 Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – tiết 1 5 Đặng Minh Hoàng Phạm Thị Trà Giang Trường TH Trần Quốc Toản Ngọc Hồi 2 1 Tập làm văn : [...]
Kho học liệu số – Môn Toán lớp 5

Kho học liệu số – Môn Toán lớp 5

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: TOÁN              LỚP : 5 TT Tuần Bài học Khối Giáo viên Đơn vị công tác Huyện/ lớp thành phố 1 1 Phân số thập phân 5 Nguyễn Văn Tiến Trường TH Số 1 Thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi 2 1 Ôn tập khái niệm về phân số (tiết 1) 5 Trần [...]
Kho học liệu số – Môn Toán lớp 4

Kho học liệu số – Môn Toán lớp 4

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: TOÁN              LỚP : 4 TT Tuần Tên sản phẩm Giáo viên Đơn vị công tác  Huyện/ thành phố 1 1 Ôn tập Lê Thị Huệ Trường TH-THCS Đắk Nông Ngọc Hồi 2 1 Ôn tập các số đến 100.000 (T1) Hoàng Thị Hường Trường TH-THCS Đắk Nông Ngọc Hồi 3 1 Ôn [...]
Kho học liệu số – Môn Toán lớp 3

Kho học liệu số – Môn Toán lớp 3

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: TOÁN              LỚP : 3 TT Tuần Tên sản phẩm Giáo viên Đơn vị công tác Huyện/ thành phố 1 1 Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số Nguyễn Hữu Nghị Bùi Thị Hiên Trường Tiểu học Đắk Ang Ngọc Hồi 2 1 Bài: Cộng, trừ các số có ba [...]
Kho học liệu số – Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2

Kho học liệu số – Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM              LỚP : 2 TT Tuần Bài học Khối  lớp Giáo viên Đơn vị công tác  Huyện/ thành phố 1 1 Bài 4: Khám phá bản thân 2 Đặng Minh Hoàng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Huyện Ngọc Hồi 2 2 Bài 4: Nụ cười thân thiện 2 [...]
Kho học liệu số – Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1

Kho học liệu số – Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM              LỚP : 1 TT Tuần Bài học Khối lớp Giáo viên Đơn vị công tác Huyện/ thành phố 1 2,3 Bài 4: Những việc nên làm trong giờ học, giờ chơi 1 Nguyễn Thị Xuân Nương Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Huyện Ngọc Hồi 2 4 Bài [...]
Kho học liệu số – Môn Khoa học lớp 5

Kho học liệu số – Môn Khoa học lớp 5

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: KHOA HỌC             LỚP : 5 TT Tuần Bài học Khối lớp Giáo viên Đơn vị công tác Huyện/ thành phố 1 1 Bài: Nam hay nữ (Tuần 1) 5 Đào Thị Thu Nguyệt Trường Tiểu học Bế Văn Đàn Huyện Ngọc Hồi 2 2 Bài: Nam hay nữ (Tuần 2) 5 Nguyễn Tấn [...]
Kho học liệu số – Môn Khoa học lớp 4

Kho học liệu số – Môn Khoa học lớp 4

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: KHOA HỌC             LỚP : 4 TT Tuần Bài học Khối  lớp Giáo viên Đơn vị công tác  Huyện/ thành phố 1 1 Bài 2: Trao đổi chất ở người (Tuần 1) 4 Y Hồng Thủy Trường TH-THCS Đăk Nông Ngọc Hồi 2 1 Bài 1: Con người cần gì để sống (Tuần 1) [...]
Kho học liệu số – Môn Lịch sử lớp 5

Kho học liệu số – Môn Lịch sử lớp 5

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: LỊCH SỬ              LỚP : 5 TT Tuần Bài học Khối lớp Giáo viên Đơn vị công tác Huyện/ thành phố 1 1 Bình tây Nguyên soái Trương Định 5 Nguyễn Thị Liên Trường TH-THCS Đắk Nông Ngọc Hồi 2 2 Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước 5 Nguyễn Thị [...]
Kho học liệu số – Môn Lịch sử lớp 4

Kho học liệu số – Môn Lịch sử lớp 4

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: LỊCH SỬ              LỚP : 4 TT Tuần Bài học Khối  lớp Giáo viên Đơn vị công tác  Huyện/ thành phố 1 1 Lịch sử và Địa lí 4 Nguyễn Thị Liên Trường TH số 1 Thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi 2 2 Làm quen với bản đồ 4 Nguyễn Hồng Hạnh [...]
Kho học liệu số – Môn Địa lí lớp 5

Kho học liệu số – Môn Địa lí lớp 5

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: ĐỊA LÍ              LỚP : 5 TT Tuần Bài học Khối  lớp Giáo viên Đơn vị công tác  Huyện/ thành phố 1 1 Việt Nam đất nước chúng ta 5 Đoàn Thanh Nam Trường TH-THCS Đắk Nông Ngọc Hồi 2 2 Địa hình và khoáng sản 5 Đoàn Thanh Nam Trường TH-THCS Đắk [...]
Kho học liệu số – Môn Địa lí lớp 4

Kho học liệu số – Môn Địa lí lớp 4

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: ĐỊA LÍ              LỚP : 4 TT Tuần Bài học Khối lớp Giáo viên Đơn vị công tác Huyện/ thành phố 1 1 Làm quen với bản đồ 4 Cầm Thị Hương Giang Trường TH số 1 Thị trấn Plei Kần Ngọc Hồi 2 2 Dãy Hoàng Liên Sơn 4 Nguyễn Hồng Hạnh [...]
Kho học liệu số – Môn Tin học lớp 5

Kho học liệu số – Môn Tin học lớp 5

Lượt xem:

KHO HỌC LIỆU SỐ              MÔN: TIN HỌC              LỚP : 5   Tuần Tên sản phẩm Khối lớp Tác giả/nhóm tác giả Đơn vị công tác Huyện/ thành phố 1 1 Chủ đề 1, Bài 1: Khám phá Computer 5 Nguyễn Thị Phượng Trường TH-THCS Đắk Xú Huyện Ngọc Hồi 2 2 Bài 2: Luyện tập 5 Nguyễn [...]
Trang 1 / 3123 »