Đánh giá công tác bồi dưỡn CNTT trong HKI năm học 2013-2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý, tác nghiệp Thi đua – Khen thưởng trực tuyến của Bộ GD&ĐT là việc mới đã được thực hiện khá tốt.

Việc thực hiện nhiệm vụ trong học kỳ I- năm học 2014-2015

– Triển khai sử dụng các phần mềm Quản lý học sinh, Quản lý Cán bộ- giáo viên, Quản lý Thư viện- Thiết bị trường học ở các cấp tiểu học, THCS, THPT. Riêng các trường Mầm non chỉ sử dụng phần mềm Quản lý Cán bộ- giáo viên. Hướng dẫn sử dụng các sổ sách được in từ các phần mềm.

– Triển khai việc ứng dụng website hiệu quả trong mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình.

– Triển khai nhập dữ liệu vào phần mềm Quản lý, tác nghiệp Thi đua – Khen thưởng trực tuyến của Bộ GD&ĐT.

– Tăng cường tin tức, bài viết trên website của ngành GD&ĐT.

– Triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng- năm 2014 dành cho học sinh và cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật- năm 2014-2015 dành cho cán bộ, giáo viên.

– Kiểm tra công tác ứng dụng công tác ứng dụng CNTT tại một số trường tiểu học, THCS, THPT.

Ưu điểm:

+ Tất cả các trường đã đưa vào sử dụng các phần mềm theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT và đã nộp dữ liệu kỳ đầu năm học.

+ Hầu hết các trường đã nhập dữ liệu vào phần mềm Thi đua – Khen thưởng trực tuyến của Bộ GD&ĐT.

Nhược điểm:

+ Một số trường sử dụng phương pháp báo kết quả học tập của học sinh đến phụ huynh qua việc nhắn tin điện thoại di động trái với chỉ đạo của Bộ, Sở. Đề nghị các trường rút kinh nghiệm, thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

+ Nhiều trường chưa chú trọng phát triển website, lượng thông tin đăng tải còn nghèo nàn, chưa phản ảnh được hoạt động tương xứng của nhà trường.

+ Một số trường báo cáo dữ liệu các phần mềm chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung của Sở; bên cạnh đó, dữ liệu có sai sót nên khó khăn trong quản lý.

 

Nhiệm vụ trong học kỳ II  

– Sở GD&ĐT  nâng cấp các server, xây dựng hệ thống tên miền nhằm  tạo điều kiện các đơn vị hosting website trên server của Sở, dễ cập nhật, truy cập thuận lợi, bảo mật thông tin.

– Triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning với chủ đề “Dư địa chí”.

– Tiếp tục thực hiện tốt các phần mềm Quản lý nhà trường.

– Triển khai cuộc thi trò chơi trên máy tính “Chinh phục vũ môn”.