Đẩy nhanh tiến độ nhập dữ liệu PMIS

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 7387/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 9/10/2013 của Bộ GD&ĐT về cập nhật cơ sở dữ liệu và định kỳ về báo cáo đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo cơ sở dữ liệu PMIS, Sở GD&ĐT Kon Tum đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện/tp, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các yêu cầu sau:

 1) Nhập mới, cập nhật dữ liệu: Đẩy nhanh tiến dộ nhập mới, cập nhật dữ liệu vào phân hệ Quản lý cán bộ, giáo viên PMIS. Lưu ý: Các trường mầm non nhập mới thông tin cán bộ, giáo viên; các trường tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX cập nhật những thay đổi; Tuyển mới, chuyển đi, chuyên đến của giáo viên; đồng thời rà soát, sửa chữa những thông tin đã nhập chưa chính xác.

2) Thời gian nộp dữ liệu:

a) Các trường thuộc quyền quản lý của Phòng GD&ĐT, nộp về phòng trước ngày 24/10/2013, Phòng GD&ĐT tổng hợp và nộp Sở GD&ĐT trước ngày 30/10/2013

b) Các đơn vị trực thuộc Sở nộp về Sở GD&ĐT trước ngày 24/10/2013

3) Địa chỉ nộp dữ liệu: email: phongcntt.sokontum@moet.edu.vn

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.