Đôn đốc cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Kon Tum năm 2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sau khi có phát động cuộc thi “Sáng tạo Thanh, thiếu niên nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ 6 năm 2014” do Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh phát động, Sở GD&ĐT đã triển khai Công văn số 1636/SGD&ĐT-CNTT đối với ngành GD&ĐT, đến nay đã có 55 giải pháp đăng ký tham gia, Sở GD&ĐT động viên các đơn vị hoàn thành sản phẩm gửi dự thi đúng thời gian quy định.

          Sở GD&ĐT yêu cầu các Phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Đối với các đơn vị đã đăng ký các giải pháp dự thi của học sinh: Phân công giáo viên dạy bộ môn, giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, động viên học sinh tích cực hoàn thiện giải pháp.

Đối với các đơn vị chưa đăng ký các giải pháp dự thi: Rà soát, nếu có giải pháp của học sinh có ý tưởng tốt, động viên học sinh hoàn chỉnh giải pháp tham dự cuộc thi.

2. Nộp giải pháp dự thi về Ban tổ chức theo địa chỉ và thời gian sau đây:

– Địa chỉ: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum, số 413-URE, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

– Thời gian: Thời gian cuối cùng nhận hồ sơ ngày 30/5/2014.

Đồng thời, đơn vị báo cáo danh sách học sinh tham dự cuộc thi về Sở GD&ĐT qua email phongCNTT.soKonTum@moet.edu.vn để tổng hợp đánh giá.