Hoàn chỉnh trang thông tin điện tử; nộp dữ liệu QLHS đầu năm học.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GD&ĐT hướng dẫn phòng GD&ĐT các huyện/TP, đơn vị trực thuộc về xây dựng (hoặc hoàn chỉnh nếu đã có) trang thông tin điện tử (TTTĐT); bảo mật hệ thống máy tính của đơn vị; nộp dữ liệu QLHS đầu năm học xây dựng, cụ thể như sau:

  1. Nội dung thông tin của TTTĐT nhà trường:

Nội dung TTTĐT được quy định tại Điều 14- Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT; chú trọng các nội dung sau đây:

  1. a) Tra cứu kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; tra cứu điểm, kết quả các kỳ thi liên quan: thi học sinh giỏi, thi nghề phổ thông, thi tốt nghiệp THPT.
  2. b) Danh mục và số lượng sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị dạy học đang sử dụng.
  3. c) Thời khóa biểu các lớp học, kế hoạch của nhà trường.
  4. d) Thông tin về thủ tục hành chính và thủ tục dịch vụ công; lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân.

đ) Niên giám thống kê (trường, lớp, học sinh, cơ sở vật chất) ít nhất 5 năm gần đây (hoặc từ ngày thành lập đến nay- đối với đơn vị mới thành lập).

  1. e) Mục tài nguyên nhằm trao đổi tư liệu, liên kết đến bài viết trên TTTĐT khác.

Lưu ý: TTTĐT các đơn vị chỉ đưa thông tin nội bộ, thông tin chuyên   ngành GD&ĐT, không đưa thông tin tổng hợp (kinh tế- xã hội) (theo Nghị định 72/2013/CP của Chính Phủ).

  1. Bảo mật hệ thống mạng máy tính

Trong thời gian qua, vấn đề an toàn thông tin chưa được chú trọng,  Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống máy tính:

– Cài đặt các phần mềm bảo vệ thông tin, phòng chống virus trên máy tính. Cụ thể: Đối với các máy tính chứa dữ liệu (VEMIS), tài liệu quan trọng  cần phải cài đặt các phần mềm phòng, diệt virus có bản quyền (giá thấp nhất khoảng 100.000đ/máy/năm); Đối với các máy tính tại phòng máy học sinh học tập cài đặt phần mềm diệt virus miễn phí (bản cập nhật trực tuyến).

– Nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn đánh cắp, phá hoại thông tin.

  1. Nộp dữ liệu phần mềm Quản lý học sinh đầu năm

Sau khi cập nhật danh sách, lý lịch học sinh (nhập mới ở lớp đầu cấp), các cơ sở giáo dục báo cáo dữ liệu phân hệ Quản lý học sinh (V.EMIS) như sau:

– Các trường thuộc quyền quản lý của phòng GD&ĐT nộp về Phòng,  các đơn vị trực thuộc Sở nộp về Sở, thời gian trước ngày 15/10/2013.

– Phòng GD&ĐT huyện, thành phố tổng hợp dữ liệu các đơn vị thuộc quyền quản lý, nộp Sở trước ngày  25/10/2013.