Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT của Bộ GD&ĐT

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2013-2014, Bộ GD&ĐT có chỉ đạo mới về sử dụng sổ sách điện tử: “Năm học 2013-2014, các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục chuyển sang dùng tối đa sổ sách điện tử được in ra từ các phần mềm quản lý nhà trường, thay vì phải mua sổ sách in trên giấy”.

Nội dung cụ thể các nhiệm vụ, xem file đính kèm.

ĐÍNH KÈM