Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2015-2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 4983/BGDĐT-CNTT ngày 28/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2015 -2016, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Kon Tum hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2015 -2016 như sau:

1. Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khỏa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học – công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo.

Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin.

2. Quán triệt văn bản quy phạm pháp ỉuật về CNTT

Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành và lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo về tinh thần và nội dung của các vãn bản quan trọng đã được ban hành. (Danh mục văn bản trong phụ lục I đính kèm).

3. Cung cấp dịch vụ hành chính công trong Chính phủ đỉện tử

Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ hành chính công trong Chính phủ điện tử.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dịch vụ xét tuyển trực tuyến vào đầu cấp học:

Cung cấp mọi hồ sơ, đơn xin xét tuyển… trên cổng thông tin điện tử, website.

Đăng ký hồ sơ và trả kết quả xét tuyển trực tuyến.

4. Công tác bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Sở GDĐT có kế hoạch bồi dưỡng ứng dụng CNTT phù hợp với đặc điểm, tình hình năm học và theo nhu cầu thực tế.

Một số nội dung xem xét để triển khai bồi dưỡng:

Các ứng dụng phục vụ dạy và học: Công nghệ e-Leaming, các phần mềm thí nghiệm ảo, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng khai thác Internet…

Các ứng dụng quản lý và điều hành nhà trường;

Khai thác các phần mềm văn phòng nguồn mở vào các hoạt động nói trên.

Hình thức, phương tiện bồi dưỡng giáo viên:

Kết họp giữa tập huấn trực tiếp với giải đáp thắc mắc từ xa để tiết kiệm chi phí và tăng sự linh hoạt cho người học.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm. : 1140.pdf

Phòng CNTT