Một số Phương pháp nghiên cứu Vật lý sử dụng để dạy học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bài viết này xin nêu phương pháp mô phỏng các hiện tượng, các quá trình vật lý và phương pháp phân tích băng hình.

1. Mô phỏng các hiện tượng, các quá trình vật lý
Các quá trình, hiện tượng Vật lý sự biến đổi các đại lượng vật lý thường rất khó quan sát hoặc không thể quan sát được một cách đầy đủvì quá trình diễn ra rất nhanhhoawcj diễn ra trong kích thước rất nhỏ. Ví dục chuyển động rơi, chuyển động ném ngang các vật, dao động điều hòa, dao động điện, quá trình phân rã hạt nhân, phóng xạ… Việc này cần ứng dụng CNTT làm rõ quá trình đó, ưu điểm:
– Xảy ra gần như trong thực tế, nhưng thời gian khác với thời gian thực tế.
– Dễ quan sát.
– Các quá trình, hiện tượng vật lý thực hiện trong điều kiện lý tưởng do đó tính chất vật lý được thể hiện rõ nét.
– Chủ động nghiên cứu học tập dựa trên phần mềm, không mua sắm thiết bị nên kinh tế hơn.
2. Phân tích băng hình
Phân tích các băng video ghi các hiện tượng và quá trình vật lý cần nghiên cứu.  Có thể quay chậm lại tạo điều kiện cho quan sát và nghiên cứu. Nguyên tắc:
– Băng chứa tin hiệu Analog cần phải chuyển sang dạng số hóa.
– Đưa vào phần mềm để xử lý, phân tích, tính toán.
Hai phương pháp chính đã nêu trên đây, còn có một số  phương pháp khác như
Trợ giúp thí nghiệm bằng phương pháp ghép nối…
Các bạn có thể download một số thí nghiệm mô phỏng sau tại thư viện vật lý:http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_remository/Itemid,215/func,select/id,284/
Tài liệu tham khảo:
Phương pháp dạy học Vật lý- NXB Đại học SP1 Hà Nội- Năm 2002 Tác giả Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế