Tập huấn trực tuyến ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện nhiệm vụ năm học do Bộ GD&ĐT chỉ đạo: “Mỗi Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện/TP triển khai các hoạt động trực tuyến trên hệ thống phòng họp ảo của Bộ GD&ĐT ít nhất 03 cuộc họp, tập huấn qua mạng”, Sở GD&ĐT triển khai thực hiện như sau:

 1. Tập huấn cấp Sở GD&ĐT

Sở GD&ĐT tổ chức 03 khóa  tập huấn trực tuyến về ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học cho các Phòng GD&ĐT huyện/TP, đơn vị trực thuộc Sở như sau:

 1. Khóa 1: Kỹ năng sử dụng phòng họp trực tuyến Adobe Connect.
 2. Mục đích: Nhằm giúp cán bộ phòng GD&ĐT huyện, thành phố nắm bắt kỹ thuật sử dụng phòng họp trực tuyến, triển khai tập huấn cho các trường thuộc quyền quản lý của Phòng GD&ĐT.
 3. Nội dung: Kỹ thuật sử dụng phòng họp Adobe Connect: http://hop.edu.vn/kontum
 4. 3. Đối tượng, số lượng: Mỗi Phòng GD&ĐT huyện/thành phố cử 02 cán bộ, giáo viên phụ trách CNTT tham dự.
 5. Hình thức, thời gian, địa điểm:

– Hình thức: Họp trực tuyến qua mạng Internet, sử dụng phòng họp Adobe Connect: http://hop.edu.vn/kontum

– Thời gian: 01 ngày, khai mạc 7h30, ngày 27/3/2015.

– Địa điểm:

+ Sở GD&ĐT: Phòng họp trực tuyến của Sở.

+ Các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố: Tại các phòng họp trực tuyến của đơn vị.

 1. Khóa 2: Sử dụng một số công cụ trực tuyến tạo bài kiểm tra trắc nghiệm, bài khảo sát, tạo sách điện tử, phần mềm mã nguồn mở Libre Office

1.Mục đích: Nhằm giúp giáo viên sử dụng phần mềm trực tuyến tạo bài khảo sát, bài trắc nghiệm được chấm điểm tự động.

 1. Nội dung: Sử dụng các phần mềm Surveymonkey, Socrative, Libre Office…
 2. Đối tượng, số lượng:       Mỗi phòng GD&ĐT huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc Sở cử 02 cán bộ, giáo viên phụ trách CNTT tham dự.
 3. Hình thức, thời gian, địa điểm:

– Hình thức: Họp trực tuyến qua mạng Internet, sử dụng phòng họp Adobe Connect: http://hop.edu.vn/kontum

– Thời gian: 01 ngày, khai mạc 7h30, ngày 3/4/2015.

– Địa điểm:

+ Sở GD&ĐT: Phòng họp trực tuyến của Sở.

+ Các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở: Tại các phòng họp trực tuyến của đơn vị.

 1. Khóa 3: Hướng dẫn cài đặt, sử dụng component quản lý điểm lên website, sử dụng EMIS online và khắc phục những lỗi thường gặp. 
 2. Mục đích: Đưa điểm học tập của học sinh lên website, giúp cho phụ huynh, học sinh tra cứu điểm.
 3. Nội dung: Cài đặt, sử dụng Component quản lý điểm. Tạo menu tra cứu điểm, hướng dẫn import danh sách học sinh, học kỳ, năm học, điểm, hạnh kiểm, kết quả xếp loại theo mẫu.
 4. Đối tượng, số lượng:  Mỗi phòng GD&ĐT huyện/thành phố, đơn vị trực thuộc Sở cử 02 cán bộ, giáo viên phụ trách CNTT tham dự.
 5. Hình thức, địa điểm:

– Hình thức: Họp trực tuyến qua mạng Internet, sử dụng phòng họp Adobe Connect: http://hop.edu.vn/kontum

– Thời gian: 01 ngày, khai mạc 7h30, ngày 6/4/2015.

– Địa điểm:

+ Sở GD&ĐT: Phòng họp trực tuyến của Sở.

+ Các Phòng GD&ĐT huyện/TP,  đơn vị trực thuộc Sở: Tại các phòng họp trực tuyến của đơn vị.

 1. Tập huấn cấp Phòng GD&ĐT

Phòng GD&ĐT huyện/TP tổ chức 03 khóa  tập huấn trực tuyến cho các đơn vị thuộc quyền quản lý của Phòng. Sở GD&ĐT gợi ý các khóa tập huấn như sau:

 1. Nội dung:

– Khóa 1: Sử dụng các công cụ tạo bài khảo sát, bài trắc nghiệm

– Khóa 2: Sử dụng phần mềm tạo sách điện tử, phần mềm mã nguồn mở Libre Office.

– Khóa 3: Sử dụng EMIS online, khắc phục những lỗi thường gặp.

 1. Thời gian:  Tổ chức các khóa tập huấn trong tháng 4/2015