Triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II, năm học 2015-2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 2001-CV/TĐTN-TTNTH ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Ban chấp hành Đoàn tỉnh Kon Tum về việc triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ II, năm học 2015-2016;

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát triển tư duy sáng tạo cho thiếu nhi, góp phần đẩy lùi trò chơi độc hại, bạo lực trên thị tnrờng gây ảnh hưởng xấu đến các em, đồng thời cung cấp kiến thức, hình thành thói quen chủ động học tập và tiếp cận tri thức mới thông qua nền tảng internet,

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các dưn vị phối hợp với các huyện, thảnh đoàn nghiêm túc triển khai rộng rãi cuộc thi “Chinh phục vũ mồn” toàn quốc lần thứ II, năm học 2015-2016 đến các em học sinh trung học cơ sở từ lởp 6 đến lớp trên địa bàn toàn tỉnh.

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm: 1220.pdf

Phòng GDDT