Triển khai PMIS online

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để giúp các đơn vị sử dụng tốt và thuận tiện đối với phần mềm PEMIS bao gồm các phân hệ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (PMIS).

 Phòng Công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu bản sử dụng PMIS phiên bản 3.4.9 ngày 11/11/2014 khắc phục nhập số chứng minh nhân dân 12 chữ số; Tính lại lương cho người nghỉ thai sản, đặc biệt là người có chức vụ; Tự động xử lý dung lượng ảnh trước khi lưu CSDL và triển khai nhập và quản lý hồ sơ cán bộ, giáo viên nhân viên trực tuyến.

Hướng dẫn cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

ĐÍNH KÈM