Giáo dục Trung học

 • Hướng dẫn khảo sát môn tiếng Anh đối với học sinh lớp 6 và lớp 10 đề học chương trình mới năm học 2016-2017

  Hướng dẫn khảo sát môn tiếng Anh đối với học sinh lớp 6 và lớp 10 đề học chương trình mới năm học 2016-2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Để chuẩn bị triển khai học chương trình môn Tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 vào năm học 2016-2017, Sở GDĐT hướng dẫn việc khảo sát môn Tiếng Anh đế chọn học sinh học chương trình mới môn Tiếng Anh đối với lớp 6 và lớp 10 vào năm học 2016-2017 như sau: 1. Đối [...]

 • Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2016 cho học sinh

  Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hè năm 2016 cho học sinh

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ kế hoạch công tác năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dần tố chức các hoạt động hè năm 2016 cho học sinh như sau: 1. Các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và đơn vị [...]

 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016

  Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 575/STNMT-MT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016; Để thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2016 vói chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng [...]

 • Hướng dẫn tổ chức ôn tập hè và tổ chức kiểm ưa lại cho học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2015 – 2016

  Hướng dẫn tổ chức ôn tập hè và tổ chức kiểm ưa lại cho học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2015 – 2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức ôn tập hè, rèn luyện hạnh kiểm trong [...]

 • Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại SKKN, DTKH, NCKHSPUD, ĐDDH tự làm và bài viết của giáo viên năm học 2015-2016

  Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại SKKN, DTKH, NCKHSPUD, ĐDDH tự làm và bài viết của giáo viên năm học 2015-2016

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm. [...]

 • Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017

  Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 1943/BGDĐT-KTICNMT ngày 05 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017; Nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân” trong [...]

 • Hướng dẫn kiểm tra thử THPT quốc gia năm 2016 và thống nhất thời gian ôn tập THPT quốc gia

  Hướng dẫn kiểm tra thử THPT quốc gia năm 2016 và thống nhất thời gian ôn tập THPT quốc gia

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 1231/BGDĐT-VP ngày 25/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc tổ chức ôn thi THPT quốc gia năm 2016; Căn cứ Công văn sổ 579/SGDĐT-GDTrH ngày 07/4/2016 của Sở GD&ĐT về việc Đánh giá tình hình ôn thi TPIPT quốc gia năm 2016 và giải pháp ôn thi THPT quốc gia trong thời gian tới; Nhằm [...]

 • Kế hoạch Hội thảo đổi mới PPDH và góp ý các tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học

  Kế hoạch Hội thảo đổi mới PPDH và góp ý các tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Ngày 02/12/2015, Sở Giáo dục và Dáo tạo đâ ban hành Công văn số 1399/SGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn tiêu chi đánh giá. xếp loại giờ dạy đổi với giáo viên trung học. Tuy nhiên qua nắm bắt tình hình, các trưừne Ị1IPT, trường THCS vả các Trung tâm GDTX còn lúng túng trong quá trình tỏ chức, trièn khai [...]

 • Triển khai đánh giá, xếp loại HT, PHT, GV cấp THCS và THPT năm học 2015-2016 theo Chuẩn

  Triển khai đánh giá, xếp loại HT, PHT, GV cấp THCS và THPT năm học 2015-2016 theo Chuẩn

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi tắt là trường trung học); Công văn số 430/BGDĐT-NGCBQLGD ngày [...]

 • Cử giáo viên tiếng Anh cấp THPT tham dự lớp bồi dưỡng

  Cử giáo viên tiếng Anh cấp THPT tham dự lớp bồi dưỡng

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Thực hiện Công văn số 135/DATHPT2 của Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phô thông giai đoạn 2 ngày 08 tháng 4 năm 2016 về việc bồi dưỡng giáo viên Tiêng Anh câp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum triền khai việc cử giáo viên tiếng Anh các đơn vị tham dự lớp bồi [...]

 • Thông báo chương trình tặng sách SIU BOOKIES

  Thông báo chương trình tặng sách SIU BOOKIES

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Căn cứ Công văn số 05/CV ngày 15/03/2016 của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn; Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin và hướng dẫn đến các đơn vị về chương trình tặng sách SIU BOOKKIES như sau: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIƯ) được thành lập theo quyết định số 1273/QĐ-TTg của Thủ tướng [...]

 • Giới thiệu “Cổng luyện thi THPT Quốc gia”

  Giới thiệu “Cổng luyện thi THPT Quốc gia”

  Ngày đăng: Lượt xem:

  Theo Công văn số 361/CV-NXBGDVN ngày 10/3/2016 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản xây dựng “Cổng luyện thi THPT Quốc gia” trực tuyển tại website: www.thiquocgia.vn ; Để giúp giáo viên và học sinh trong việc giảng dạy và ồn tập chuẩn bị tâm lý trước kỳ thi THPT Quốc gia, Sở Giáo dục và [...]

Trang 2 / 512345