Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 31/8/2016, Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 1056/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học, trong đó yêu cầu như sau:

  •      – Đánh giá một giờ dạy, phải xem xét, phân tích giờ dạy đó đã giải quyết được mức độ nào theo mục đích đặt ra trên cơ sở sử dụng phương pháp, các biện pháp hỗ trợ và cách tổ chức phù hợp với nội dung tiết dạy đó.
  •      – Đánh giá giờ dạy  phải căn cứ vào điều kiện cụ thể về đối tượng  học sinh, về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của giờ lên lớp mà người giáo viên đó thực hiện.
  •      – Phân tích, xem xét kết quả giờ dạy được thể hiện ở việc đánh giá hiệu quả hoạt động của hoạt động học của học sinh, qua đó đánh giá được vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng trong hoạt động dạy của giáo viên.

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm./.