Phối hợp triển khai chương trình Phẫu thuật cho trẻ em bị hở môi, hở hàm ếch

Ngày đăng: Lượt xem:

Căn cứ Công văn số 313/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 08/3/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum vê việc phôi hợp triên khai chương trình phâu thuật cho trẻ em bị khe hở môi, hở hàm êch, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu câu
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố thông báo đến các trường mâm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc quyền quản lý và trường Tiếu học Thực hành Sư phạm Ngụy Như Kon Tum, trường THCS Thực hành Sư phạm Lý Tự Trọng triển khai thực hiện các công việc:
1. Rà soát, chuẩn đoán sơ bộ ban đầu để phát hiện các em có dấu hiệu bị bệnh sứt môi, hở hàm ếch;
2. Lập danh sách trẻ có dấu hiệu bị bệnh sứt môi, hở hàm ếch gửi về Trung tâm Y tế huyện hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện/thành phô đê tông hợp (Thời gian hoàn thành trước 05/4/2016);
3. Thông báo lịch khám để gia đình các em đưa trẻ đến khám sàng lọc lần 1 tại Trung tâm y tế huyện/thành phố (thời gian do Trung tâm y tế huyện/TP tổ chức) và lịch khám chuyên sâu lần 2 vào ngày 14/4/2016 tại Bệnh viện Đa khoa tinh Kon Tum.
Vì quyền lợi của trẻ em bị khe hở môi, hở hàm ếch và dị tật hàm mặt, Sở Giáo dục đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./.
Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN