Điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 04/10/2017, Sở GDĐT Kon Tum ra Thông báo số 138/TB-SGDĐT Thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ email để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan đến các hoạt động giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thông tin cụ thể:

  • Đường dây nóng:

+ Cố định: 02606.557879

+ Di động: 0977399918

  • Địa chỉ email: sogddtkontum@kontum.edu.vn

Chi tiết trong tệp đính kèm./.