Kết luận thanh tra chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/7/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 07/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.