Kết luận thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 26/7/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận số 07/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết tại tẹp đính kèm./.