Kết luận thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi Kỳ thi TN THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 15/8/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kết luận thanh tra số 05/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi Kỳ thi TN THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.