Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN tại Trường PT DTNT huyện Đăk Glei và Trường THCS THSP Lý Tự Trọng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/12/2023, Thanh tra Sở GDĐT đã ban hành Kết luận số 36/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN tại Trường PT DTNT huyện Đăk Glei và Trường THCS THSP Lý Tự Trọng, năm học 2023-2024.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.