Kết luận thanh tra xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 26/8/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-SGDĐT về việc thanh tra xét công nhận tốt nghiệp và phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.