Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và tình hình tổ chức dạy, học tại các CSGD sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 18.02.2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 34/TB-SGDĐT  về việc Kết quả kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 và tình hình tổ chức dạy, học tại các CSGD sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn huyện Đăk Tô và Tu Mơ Rông.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.