Tài liệu Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tải tài liệu theo đường link này: TÀI LIỆU HỘI NGHỊ VÀ CÁC PHỤ LỤC

 

XEM TRỰC TUYẾN