Tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 5958/BGDĐT-GDĐH ngày 13/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOWSC 2016.
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tham gia cuộc thi nội dung cụ thể như sau:
1. Thông tin về Cuộc thi
Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới (gọi tắt là Cuộc thiMOSWC) là cuộc thi thường niên về kỹ năng sử dụng ứng dụng văn phòng Microsoft Office do tập đoàn quốc tế Certiport (Mỹ) tổ chức. Mục đích cuộc thi nhằm thu hút học sinh, sinh viên đam mê bộ môn tin học văn phòng trong độ tuổi từ 13 đến 22 toàn thế giới tham dự.
Cuộc thi MOSWC tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận và được đánh giá năng lực tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nhận chứng chỉ MOSWC giá trị toàn cầu do Microsoft Office cấp. Đây là sân chơi quy mô toàn thế giới đem đến cho học sinh, sinh viên Việt Nam cơ hội ghi danh trên bảng vàng quốc tế.
Thể lệ Cuộc thi MOSWC 2016 các đơn vị trường học và học sinh tải trên trang website www.mos.edu.vn hoặc http//mos.tuoitre.vn. Thông tin chi tiết về cuộc thi tìm hiểu tại website của cuộc thi:www.mos.edu.vn, http//mos.tuoitre.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Ban Tổ chức cuộc thi cấp Quốc gia theo địa chỉ email: mos@iigvietnam.com và số điện thoại (0511) 3525 828.
2. Hướng dẫn tham gia Cuộc thi MOSWC 2016
Các đơn vị tuyên truyền đến tất cả học sinh, sinh viên về việc tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2016.
Các đơn vị tham gia cuộc thi MOSWC 2016 gửi xác nhận về phòng CNTT-Sở GDĐT qua email phongcntt.sokontum@moet.edu.vn trước ngày 31/12/2015. Lập danh sách sinh viên, học sinh tham gia chính thức, bản in gửi về Phòng CNTT trước ngày 15/01/2016 qua email và bản dấu đỏ.

Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm