Thành lập đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Quy dịnh về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum;

Thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép tổ chức DTHT trẽn địa bàn Thành phổ Kon Tum, năm học 2015-2016 cho cá nhân tổ chức DTHT ngoài nhà trường (có tên trong danh sách kèm theo). Thành phần Đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau:

 

TT

 

Họ và tên

 

Chức vụ – Đon vị

 

Nhiệm vụ

 

01

 

Nguyễn Ngọc Quổc

 

Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT

 

Trưởng đoàn

 

02

 

Trần Đạo

 

Phó Trưởng phòng GDTrH Sở GDĐT

 

Phó Trướng đoán

 

03

 

Trần Tấn Sự

 

Chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT

 

Thư ký

 

04

 

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

 

Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguvễn Tất Thành

 

Thành viên

 

05

 

Nguyễn Thanh Sơn

 

Phó Hiệu trưởng trường THPT Kon Tum

 

Thành viên

 

06

 

Lê Minh Hoàng

 

Phó Hiệu trường trường THPT Lê Lợi

 

Thành vièn

 

07

 

Trương Vân Huy

 

Phó Hiệu trưởng trường THCS-THSP Lý Tự Trọng

 

Thành viên

Nội dung cụ thể xin xem thêm file đính kèm: 476.pdf

Phòng Thanh Tra