Thông báo kết quả kiểm tra coi thi, chấm thi chọn đội tuyển thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/8/2023, Sở GDĐT đã ban hành Thông báo số 120/TB-SGDĐT về việc kết quả kiểm tra coi thi, chấm thi chọn đội tuyển thi chọn HSG quốc gia THPT năm học 2023-2024.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.