Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN THPT 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo số 104/TB-SGDĐT về kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị thi Kỳ thi TN THPT 2023 tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.