Thông báo kết quả kiểm tra công tác coi thi kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 tại tỉnh Bình Thuận

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 17/3/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 44/TB-SGDĐT  về kết quả kiểm tra công tác coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021-2022 tại Hội đồng coi thi tỉnh Bình Thuận.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.