Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi Nghề phổ thông năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 11/5/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 83/TB-SGDĐT về kết quả kiểm tra công tác thi Nghề phổ thông, năm học 2022-2023.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.