Thông báo kết quả kiểm tra công tác thi tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03/8/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 94/TB-SGDĐT về Kết quả kiểm tra công tác thi tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, năm học 2021-2022.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.