Thông báo kết quả kiểm tra thi Nghề phổ thông, năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 04/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 48/TB-SGDĐT về kết quả kiểm tra công tác thi Nghề phổ thông, năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.