Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở làm việc

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/7/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1014/SGDĐT-GDTrH Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở làm việc.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.