Chương trình tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII – năm 2016

Ngày đăng: Lượt xem:

gmhkpd
Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ VII – năm 2016 được tổ chức vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2016 tại Sân vận động tỉnh Kon Tum, đưởng Trường Chinh, TP. Kon Tum.
Chương trình Lễ khai mạc như sau:
I. Rước đuốc và diễu hành (17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút)
1. Rước đuốc từ Ngục Kon Tum (17 giờ 30 phút đến 18 giờ 30 phút)
2. Diễu hành tại Sân vân động (18 giờ 30 phút đến 19 giờ 30 phút)
II. Lễ khai mạc (19 giờ 30 đến 20 giờ 25)
1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.
3. Diễn văn khai mạc Hội khỏe Phù Đổng.
4. Rước đuốc qua Lễ đài và đốt đuốc.
5. Tuyên thệ của vận động viên.
6. Tuyên thệ của trọng tài.
7. Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn.
III. Đồng diễn (20 giờ 25 phút đến 20 giờ 55 phút)
IV. Kết thúc chương trình (21 giờ)
Tuyên bố kết thúc và thả bóng bay chào mừng.
Lịch thi đấu Hội khỏe phù Đổng cụ thể xin xem thêm file đính kèm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN