Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phối hợp với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tham dự Hội thảo có ông Hoàng Lê Bách, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam; Ông Nguyễn Phúc Phận-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT; các Giáo sư, Phó Giáo sư là Tổng chủ biên, Chủ biên, tác giả các bộ sách giáo khoa lớp 1 của NXBGD Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo và giáo viên cốt cán của 150 cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội thảo đã dành trọn một ngày để nghe Tổng chủ biên, Chủ biên, tác giả các bộ sách giáo khoa lớp 1 của NXBGD Việt Nam trình bày về ý tưởng, cấu trúc, nội dung, giới thiệu về đặc điểm nổi bật của từng bộ sách. Với 4 bộ sách, mỗi bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mang một thông điệp khác nhau, đảm bảo phù hợp với người học; cập nhật những thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa và thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết những vấn đề của đời sống.

Thông qua hội thảo, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu học có dịp nghiên cứu, tìm hiểu và định hướng trong việc lựa chọn bộ sách phù hợp với mục tiêu dạy học, giáo dục của nhà trường và yêu cầu thực tế của mỗi địa phương để triển khai thực hiện vào năm học 2020 – 2021.

Các bộ sách được giới thiệu tại Hội thảo

IMG_5641 IMG_5640 IMG_5639 IMG_5638 IMG_5637

Tin ảnh: Văn Trung