Phối hợp thông báo và tổ chức khám lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và tật vận động

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công vãn số 344/SLĐTBXH-BVCSTE ngày 14/3/2016 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc phối hợp thông báo và tô chức khám lọc cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và tật vận động.
Sở Giáo dục và Đào tạo vêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Trường Mầm non THSP Kon Tum; Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum; Trường THCS THSP Lý Tự Trọng triển khai thực hiện một sổ nội dung sau:
1. Chỉ đạo Ban Giám hiệu/ cán bộ V tế các trường học trên địa bàn huyện, thành phổ tiến hành khám, chấn đoán sơ bộ ban đầu đế phát hiện các em có dẩu hiệu bị bệnh tim, bị dị tật vận động, lập danh sách gửi Trung tâm y tê hoặc phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố trước ngày 15/4/2016 để tổng hợp.
2. Thông báo lịch khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tể huyện, thành phố, cụ thể như sau:
-Ngày 21/4/2016:
+ Buổi sáng (từ 8h00 – 11h30): Khám tại Trung Lâm Y tể huyện Kon Rầv, gồm các đổi tượng của dơn vị huyện Kon Rầy.
*- Buổi chiều (từ 14h00 17h00): Khám tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rầy,
gồm các đối tượng của huvện Kon Long.
– Ngày 22/4/2016:
f Buổi sáng (từ 8h00 – 11 h30): Khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi, gồm đối tượng của các đơn vị huvện Ngọc Hồi và huyện Đăk Tô.
+ Buổi chiều (từ 14h00 – 17h00): Khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ngọc Hồi, gồm đối tượng của đơn vị huyện Đăk Glei.
-Ngày 23/4/2016:
f Buổi sáng (từ 8h00 llh30), buổi chiều (từ 14h00 – 17h00): Khám tại Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông, gồm các đối tượng của đơn vị huyện Tu Mơ Rông.

-Ngày 24/4/2016:
+ Buổi sáng (từ 8h00 – 1 lh30): Khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, gồm đối tượng của các đơn vị thành phố Kon Tum và huyện Sa Thầy.
+ Buổi chiều (từ 14h00 – 17h00): Khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, gồm đối tượng của các đơn vị huyện Đăk Hà và huyện IaH’Drai.
Nội dung chi tiết xin xem thêm file đính kèm.