Kết luận thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/7/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác coi thi Kỳ thi TN THPT năm 2022 tại tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.