Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường THPT Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 06/10/2021, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kết luận số 10/KL-SGDĐT về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Trường THPT Kon Tum năm 2021.

Nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.