Tăng cường quản lý học sinh ôn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/7/2020 Ban chỉ đạo thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 đã có Công văn số 1021/CV-BCĐ về việc tăng cường quản lý học sinh ôn thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020./.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.